In de zomer van 2024 verschijnt het vierde album van Floris van Dondermonde! In ‘Pas op, Heer Floris! wordt u meegevoerd op onverhoedse queestes en uitgesponnen avontuurtjes. Heer Floris treedt alle uitdagingen met open vizier tegemoet tenzij hij daar even geen zin in heeft. Ook dit album staat weer vol bijzondere ontmoetingen met beruchte figuren uit volksverhalen en mythes. Wat brengen zij teweeg in Dondermonde? U leest het allemaal in dit vierde album van Floris van Dondermonde!


Projecten